Available courses

Click on above   मॅनेजमेंट प्रवेश परीक्षा (MAT) 2016 link

Click on above   सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ link

Click on above   बीई / बीटेक थेट द्वितीय वर्षास प्रवेश 2016 link

Click on above   फार्मसी थेट द्वितीय वर्ष प्रवेश 2016 link

Click on above   आयटीय प्रवेश 2016 (ITI Admission) link

Click on above   नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी अँड नावल अकॅडमी link

Click on above   Admission to F.Y. in B.Pharmacy & D.Pharm 2016-17 link

Click on above   Full Time Professional Diploma Technical Courses 2016-17 link

Click on above   कृषी पदविका प्रवेश 2016-17 link

Click on above   Medical Admission:2016-17 (महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान प्रवेश प्रकिया) link

Click on above   कृषी पदवी (Degree) प्रवेश 2016-17 link

Click on above   भारतीय वायूसेना सामाईक प्रवेश परीक्षा AFCAT-2016 link

Click on above   First Year Engineering Admission 2016-17 link

Click on above   MBA-MMS Admission 2016 link

Click on above   NEET-II राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (यूजी) link

Click on above   MAH-M.P.Ed CET-2016-17 link

Click on above   MAH-B.P.Ed CET-2016-17 link

Click on above   अपंग विद्यार्थी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती link

Click on above   परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती link

Click on above   MAH-LAW CET (5 Years) link

Click on above  " MAH-LAW CET (3 Years) " link

Click on above  " MAH -M.Ed CET -2016 " link

Click on above  " MAH - B.Ed CET -2016 " link